EXP ENS SOLIDARITZEM AMB ELS AFECTATS I DEMANEM S’EXTREMIN LES MESURES PER PROTEGIR ELS CIUTADANS DE PREMIÀ DEL VANDALISME I ELS ROBATORIS

Allunatge a una botiga de l'eix comercial de Premià de Mar, el dia 13-5-2019.

Davant l’increment manifest de robatoris i actes de vandalisme que estem patint en el darrers temps a Premià de Mar, des d’Empenta per Premià volem mostrar el nostre suport i solidaritat amb la ciutadania de Premià i demanem a l’Ajuntament que s’extremin les mesures per tal de posar fi a aquesta situación.
Malgrat que som conscients de la absoluta dedicació i professionalitat de tots els integrants de la Policia Local de Premià, als qui reconeixem sense cap mena de dubte la seva implicació, i sense cap ànim de crear polèmica en un assumpte tant delicat com el de la seguretat ciutadana, però sí amb la voluntat de fer front a la creixent alarma que se està generant entre els veïns, des d’Empenta per Premià instem a l’equip de govern municipal que amb la màxima urgència possible es prenguin les mesures necessàries per posar fi a l’onada de robatoris, atracaments i vandalisme que s’estan produint a Premià i que estan afectant de manera important a veïns i comerços. En aquest sentit, i donada la importància d’aquesta situació, des d’Empenta per Premià ens posem a disposició de l’equip de govern per tal de col·laborar en la recerca de solucions i en tot allò que puguin considerar addient.
Els integrants d’Empenta per Premià apostem per una convivència de totes les persones que conformem Premià de Mar dins un marc de civisme, respecte per la diversitat i la seguretat.
A banda de les accions que es puguin emprendre d’immediat, per redreçar la situació actual d’inseguretat, entre d’altres accions des d’Empenta per Premià proposem aprofundir en tres línies d’actuació: l’Educació Cívica; la Seguretat, i la Policia Local, de la qual volem fer una profunda revisió, per tal de dotar-la dels recursos materials, humans i formatius necessaris perquè puguin realitzar la serva fonamental tasca de servei al ciutadà i suport al veí en quants problemes demandi amb solvència, garanties i seguretat.
En aquest sentit, proposem revisar els protocols d’organització i funcionament de la Policia Local; estudiar les noves necessitats de personal per dotar al Cos de tota la plantilla adequada per complir amb efectivitat les serves funcions, i crear la figura del Policia de Barri, amb l’objectiu d’aconseguir un major contacte i relació entre els veïns i els membres de la Policia Local.
D’altra banda, des d’Empenta per Premià demanem, reclamem i insistirem de manera continuada si no és així als responsables dels Mossos d’Esquadra la seva màxima implicació i col·laboració amb la Policia Local per tal de posar fi a aquesta situació d’inseguretat que està patint la ciutadania de Premià de Mar i que és del tot inadmisible.

EXP NOS SOLIDARIZAMOS CON LOS AFECTADOS POR EL VANDALISMO Y LOS ROBOS, Y PEDIMOS QUE SE EXTREMEN LAS MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS CIUDADANOS DE PREMIÀ

Ante el incremento manifiesto de robos y actos de vandalismo que estamos sufriendo últimamente en Premià de Mar, desde Empenta per Premià queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con la ciudadanía de Premià y pedir al Ayuntamiento que se extremen las medidas para poner fin a esta situación.

Aunque somos conscientes de la absoluta dedicación y profesionalidad de todos los integrantes de la Policía Local de Premià de Mar, a los que reconocemos sin duda alguna su implicación, y sin ánimo alguno de crear polémica en un asunto tan delicado como el de la seguridad ciudadana, pero sí con la voluntad firme de hacer frente a la creciente alarma que se está generando entre los vecinos, desde Empenta per Premià instamos al equipo de gobiern municipal que con la máxima urgencia posible se tomen las medidas necesarias para poner fin a esta ola de robos, atracos y vandalismo que se están sucediendo en Premià y que están afectando de manera importante a vecinos y comercios. En este sentido, y dada la importancia de esta situación, desde Empenta per Premià nos ponemos a disposición del equipo de gobierno con el fin de colaborar en la búsqueda de soluciones y en todo aquello que puedan considerar adecuado.

Los integrantes de Empenta per Premià apostamos por una convivencia de todas las personas que conformamos Premià de Mar dentro de un marco de civismo, respeto por la diversidad y la seguridad.

Al margen de las acciones que se puedan emprender de inmediato, para reconducir la situación actual de inseguridad, desde Empenta per Premià proponemos, entre otras acciones, profundizar en tres líneas de actuación: la Educación Cívica; la Seguridad, y la Policía Local, de la que queremos hacer una profunda revisión con el fin de dotarla de los recursos materiales, humanos y formativos necesarios para que puedan realizar su fundamental labor de servicio al ciudadano y soporte al vecino en cuantos problemas solicite, con solvencia, garantías y seguridad.

En este sentido, proponemos revisar los protocolos de organización y funcionamiento de la Policía Local; estudiar las nuevas necesidades de personal para dotarla de toda la plantilla adecuada para poder cumplir con efectividad sus funciones, y crear la figura del Policía de Barrio, con el objetivo de conseguir un mayor contacto y relación entre los vecinos y los miembros de la Policía Local.


Por otra parte, desde Empenta per Premià pedimos, reclamamos e insistiremos de manera contínua si no es así a los responsables de los Mossos d’Esquadra su máxima implicación y colaboración con la Policía Local para poder poner fin a esta situación de inseguridad que están sufriendo los vecinos de Premià y que es absolutamente inadmisible.

Empenta per Premià

Comentarios

Entradas populares